XO Metalille hopeinen sertifikaatti kansainvälisessä EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa!

XO Metal Oy on saavuttanut hopeisen sertifikaatin kansainvälisessä EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa. Hopeatason saavuttaminen osoittaa meille, että toimimme vastuullisesti ja menemme vastuullisuustyössämme oikeaan suuntaan. Arvioinnin tulokset auttavat meitä myös tunnistamaan parannuskohteita ja tavoitteita tuleville vuosille. Onnistumisemme takana on koko henkilökuntamme, johtomme ja hallintomme sekä muut sidosryhmämme, kuten alihankkijat ja yhteistyökumppanit, asiakkaat sekä toimittajat. Arvioinnin osa-alueet ovat ympäristövastuullisuus, työ- ja ihmisoikeudet sekä henkilöstöasiat, vastuulliset hankinnat ja yrityksen eettiset käytännöt. Vastuulliset yrityskäytännöt osoitettiin arvioinnin yhteydessä laajalla dokumentaatiolla, jotka sisälsivät muun muassa suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden osoittamista, erilaisten toimenpiteiden toteutumista ja raportointia.

Hopeatasoon yltää vain 15 % maailmanlaajuisesti arvioiduista yrityksistä. EcoVadis-arviointi kuvaa yrityksen kestävän kehityksen johtamisjärjestelmän laatua arviointihetkellä. EcoVadis on maailman suurin ja luotetuin yritysten kestävyysluokitusten tarjoaja. Arviointimenettely perustuu kansainvälisesti tunnettuihin periaatteisiin ja standardeihin. Arvioinnin suorittaa kansainvälinen ja riippumaton arviointiraati. EcoVadis-mitaleilla ja -merkeillä annetaan tunnustusta ehdot täyttäville yrityksille, jotka ovat suorittaneet EcoVadis-arviointiprosessin ja osoittaneet suhteellisen vahvan johtamisjärjestelmän, joka täyttää EcoVadis-menetelmän mukaiset kestävyyskriteerit.